Αν δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε στην Ενότητα Συχνές ερωτήσεις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Για να έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε τη βέλτιστη πιθανή απάντηση στο αίτημά σας, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Για ευκαιρίες καριέρας, επισκεφθείτε την ενότητα Σταδιοδρομία στην Barilla

Name*
Last Name*
Address
Postal Code
City
Country*
Phone
E-mail*
Reason for contact*
Product Name
Batch Code
Bar Code
Expiration Date (dd/mm/yyyy)
Comment Field*

Disclaimer:
Έχοντας διαβάσει το απόρρητο των πολιτικών, εξουσιοδοτώ τον ελεγκτή, BARILLA HELLAS S.A. , να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα (που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου) μου.

Σε περίπτωση που δεν δοθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς, δεν θα είναι δυνατή η συνέχιση της αποστολής της αίτησης.

Κάθε συγκατάθεση που δόθηκε σε σχέση με τον προαναφερθέντα σκοπό μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μιας επικοινωνίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω της ενότητας "Επικοινωνία" στην Ιστοσελίδα. Αυτή η ανάκληση θα καθορίσει τη διακοπή της διαδικασίας χειρισμού των αιτήσεων.

Approval of disclaimer*
*Required Fields